0
متدهای مجازی در #C
شی گرایی در c#
شی گرایی در سی شارپ
توابع در c#
انواع عملگرها در #C
انواع تبدیل در #C
ساختارهای تصمیم گیری در #C
مجموعه یا کالکشن در سی پلاس پلاس
متغیرها، آرایه ها و حلقه ها در #C
وراثت در سی پلاس پلاس