همکاری با تیم رزدینو

اگر شما هم علاقه مند به الکترونیک و حوزه های مربوط به آن هستید میتوانید با ما همکاری داشته باشید.مطالب جدید بنویسید، آموزش جدیدی ارائه دهید و یا یک پروژه را بسازید و مطالب روی سایت ، به اسم خودتان منتشر خواهد شد و بابت آن پاداش دریافت میکنید.
کار با تیم رزدینو کاملا آسان است!
به خاطر داشته باشید که برای رزدینو اخلاق و روحیه کارتیمی در اولویت هستند و سپس توانایی و اثبات خودتان به تیم.ما با هیچ تیم و یا شخصی رقابت نمیکنیم ،هدف ما مغلوب کردن آخرین کاری است که با یکدیگر انجام داده ایم ما در رزدینو برای اثبات توانایی هایمان دست به دست همدیگر داده ایم.شما نمیتوانید به تنهایی از پس شرایط برآیید پس وانمود نکنید که میتوانید!
با هم بودن بهتر است.
مطالب شما توسط رزدینو ویرایش و بهبود میابند پس جای نگرانی نیست میتوانید از همین الان درخواست خود را برای ما بفرستید.

فرم همکاری با تیم رزدینو