پکیج‌های طراحی و توسعه وب سایت 1403

فروشگاهی ساده

تحویل 30 روزه

18,000,000  تومان

همراه با 3ماه پشتیبانی رایگان

هاست یکساله
طراحی جدید
دریافت اینماد
درگاه پرداخت
جزئیات بیشتر

فروشگاهی پیشرفته

تحویل 50 روزه

35,000,000‌ تومان

همراه با 6ماه پشتیبانی رایگان

هاست یکساله
طراحی جدید
دریافت اینماد
درگاه پرداخت
جزئیات بیشتر

فروشگاهی حرفه‌ای

تحویل 75 روزه

82,000,000  تومان

همراه با 12ماه پشتیبانی رایگان

هاست یکساله
طراحی جدید
دریافت اینماد
درگاه پرداخت
اتصال به حسابداری
اتصال به CRM
جزئیات بیشتر

شرکتی کوچک

تحویل 20 روزه

11,000,000  تومان

همراه با 2ماه پشتیبانی رایگان

هاست یکساله
طراحی جدید
دریافت اینماد
درگاه پرداخت
جزئیات بیشتر

شرکتی متوسط

تحویل 35 روزه

20,000,000‌ تومان

همراه با 3ماه پشتیبانی رایگان

هاست یکساله
طراحی جدید
دریافت اینماد
درگاه پرداخت
جزئیات بیشتر

شرکت بزرگ

تحویل 50 روزه

33,000,000  تومان

همراه با 6ماه پشتیبانی رایگان

هاست یکساله
طراحی جدید
دریافت اینماد
درگاه پرداخت
اتصال به حسابداری
اتصال به CRM
جزئیات بیشتر

آموزشی کلاس

تحویل 30 روزه

15,000,000  تومان

همراه با 4ماه پشتیبانی رایگان

هاست یکساله
طراحی جدید
دریافت اینماد
درگاه پرداخت
جزئیات بیشتر

آموزشی آموزشگاه

تحویل 60 روزه

25,000,000‌ تومان

همراه با 9ماه پشتیبانی رایگان

هاست یکساله
طراحی جدید
دریافت اینماد
درگاه پرداخت
جزئیات بیشتر

آموزشی آنلاین

تحویل 90 روزه

55,000,000  تومان

همراه با 12ماه پشتیبانی رایگان

هاست یکساله + دانلود
طراحی جدید
دریافت اینماد
درگاه پرداخت
اتصال به حسابداری
اتصال به CRM
جزئیات بیشتر

خدمات فنی وبسایت [1403]