0
جلسه نهم کنترل پرنده
ریز و درشت ارسال تصویر در کوآد کوپتر
بالانسر، شارژر و فریم در ربات‌های پرنده
ملخ و قوانین آن
اسپید کنترل و باتری‌ها
موتورهای براشلس و انواع آن
جلسه دوم ربات های پرنده
آموزش ساخت کوادکوپتر